Skąd wziąć pieniądze na otwarcie lokalu gastronomicznego? Sprawdź dofinansowania

ABC Franczyzy

Kto powiedział, że nie jesteś w stanie zyskać środków na wymarzoną restaurację, którą pokochają klienci? Dziś pokażemy Ci, że da się to zrobić! Środki na otwarcie lokalu możesz zyskać na wiele sposobów np. ze swoich oszczędności lub otrzymanych kredytów, ale dziś skupimy się na innym sposobie. Są nimi dofinansowania, o których w dalszej części tekstu.


 

Środki z EU
 

Pierwszą szansą na dofinansowanie Twojego biznesu mogą być środki unijne. Kiedy przygotujesz już biznesplan (zobacz jak go przygotować w 10 krokach) i dokładnie określisz, czym Twoja firma będzie się zajmować, musisz sprawdzić, jakie projekty są aktualnie realizowane w Twoim województwie. Informacje znajdziesz w wyszukiwarce na Portalu Funduszy Europejskich.

Dotacje z Unii Europejskiej na otwarcie lokalu nie są już bezzwrotne. Od 2015 roku są udzielane w formie pożyczki. Maksymalna kwota dotacji z UE to 40 000 złotych. Minusem dotacji z Unii jest długi okres oczekiwania na pieniądze, który może wynieść nawet rok, a także konieczność wydatkowania środków na rzeczy określone w regulaminie.


 

Cały proces pozyskania dotacji na start z Unii Europejskiej składa się najczęściej z kilku etapów:

 1. Wybór odpowiedniego programu

 2. Przygotowanie dokumentacji

 3. Złożenie projektu (wniosku, biznesplanu)

 4. Rozmowa kwalifikacyjna

 5. Pozytywna decyzja w sprawie przyznania dotacji bądź pożyczki

 6. Podpisywanie umowy

 7. Realizacja projektu (np. zakup sprzętu)

 8. Rozliczenie projektu (przedstawienie instytucji przyznającej dotację faktur zakupu itp.)

 

 

 

Dotacje z urzędu pracy
 

Jedyną bezzwrotną dotacją na otwarcie lokalu jest ta z Urzędu Pracy. Jest przyznawana raz i w przypadku, gdy Twój interes się rozkręci nie ma obowiązku jej zwrotu. Maksymalna kwota o jaką możesz się starać to około 30 tysięcy złotych (6-krotność średniej krajowej) – w zależności od miejscowości. Nie jest to więc dużo, ale wystarczy na małą gastronomię i może stanowić dodatkową podporę dla Twoich oszczędności. Minusem dotacji z UP jest konieczność posiadania statusu bezrobotnego. Ponad to:

 • nieposiadanie aktywnej działalności w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

 • nieprzerwanie w ciągu 12 miesięcy stażu, szkolenia czy innej formy pomocy zaproponowanej przez urząd pracy

Dodatkowe istotny jest Twój wiek, bowiem urzędy pracy przyznają dotacje głównie w ramach środków unijnych, czyli Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

PO WER skierowany jest do osób poniżej 30 lat, zaś RPO dla osób powyżej 30-tki.

Pozostałe warunki szczegółowo opisane są w regulaminie każdego pośredniaka.

Aby ubiegać się o dofinansowanie z urzędu pracy musisz złożyć wniosek wraz z załącznikami. Listę załączników znajdziesz we wniosku o dotację z PUP lub w regulaminie. Ich brak może skutkować odrzuceniem złożonego wniosku.

 

 

Na co można przeznaczyć dotację?
 

Dotacja na lokal gastronomiczny mogą być skierowane na zakup:

 • sprzętu (piec konwekcyjno-parowy, zmywarka, wyparzarka, trzon kuchenny, kuchenka mikrofalowa, wyciąg),

 • wyposażenia (garnki, zastawa, sztućce, blaty robocze, deski do krojenia, pojemniki do przechowywania),

 • materiałów (np. olej, mąka, masło, półprodukty),

 • reklamę (ulotki, strona www, szyld),

 • adaptację lokalu (remont, malowanie, montaż wyposażenia),

 • konsultacje prawne.

 

 

 

Dotacje z PROW dla mieszkańców wsi i małych miast

 

Jeśli jesteś mieszkańcem wsi lub jesteś ubezpieczony w KRUS, możesz ubiegać się o dotacje na założenie firmy z programu operacyjnego "Rozwój obszarów wiejskich" (PROW).

Żeby otrzymać dotacje z PROW, trzeba spełnić kilka warunków:

 • siedziba firmy musi znajdować się na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej (z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców)

 • dzięki nowej firmie powinno powstać co najmniej jedno miejsce pracy

 • dotacji nie może dostać osoba, która w okresie ostatnich 24 miesięcy korzystała z pomocy w ramach innego działania

Uwaga!

Tego typu dotacjach konieczny jest wkład własny. Środki z PROW mogą pokryć od 40-70% wydatków.

W ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można otrzymać do 100 000 zł. W działaniu "Rozwój mikroprzedsiębiorstw" - do 300 000 zł. W tym wypadku wysokość dotacji różni się w zależności od liczby tworzonych miejsc pracy. Im więcej osób zamierza zatrudnić nowy przedsiębiorca, tym więcej pieniędzy dostanie. Np. przy 1-2 pracownikach dotacja wynosi do 100 000 zł, przy 3 lub 4 - 200 000 zł, zatrudniając 5 i więcej osób przedsiębiorca może otrzymać 300 000 zł.

Jeśli jesteś zainteresowany i spełniasz wymagane warunki, wniosek możesz wypełnić w generatorze wniosków (na stronie www.arimr.gov.pl) wydrukować, podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aplikację możesz złożyć osobiście, przez osobę upoważnioną lub listem poleconym.

 

 


Podsumowanie


Jak widzisz, istnieje kilka sposobów na pozyskanie środków potrzebnych na otworzenie restauracji. Warto pamiętać, że w nadchodzącym 2021 roku warunki oraz zakres otrzymywanej pomocy może się zmienić, dlatego warto śledzić informację z urzędów pracy. Pamiętaj, że Twoje ryzyko i potrzebne środki na inwestycję w lokal gastronomiczny mogą być mniejsze, jeżeli zdecydujesz się na współpracę razem z nami. Zainteresowany? Wejdź na FRANCZYZA.

Powrót do listy