Franczyzowy biznesplan w gastronomii w 10 krokach

ABC Franczyzy

Zastanawiasz się nad uruchomieniem własnego lokalu? Zainteresowała Cię franczyza i uważasz, że to dobry pomysł na biznes? Zobacz, co musi zawierać skuteczny biznesplan dla Twojego gastronomicznego biznesu.

 

 

Dlaczego warto przygotować biznesplan?

 

 • Solidnie przygotowany biznesplan zwiększa prawdopodobieństwo franczyzobiorcy na przyjęcie do sieci
 • Zwiększa szanse na uzyskanie ewentualnego kredytu w banku
 • Uświadamia przedsiębiorcy zakres czekającej go pracy i odsłania przeszkody, towarzyszące planowanej działalności biznesowej
 • Umiejętność przygotowania i zaprezentowania biznesplanu potrafi pokazać Twoje predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej

 

 

Co wyróżnia biznesplan tworzony z myślą o franczyzie?

 

Otwierając własną działalność musimy pamiętać, że stworzenie solidnego biznesplanu jest podstawą rozpoczęcia i skutecznego rozwoju jego przedsięwzięcia biznesowego. 
Franczyzowy biznesplan jest podobny do tradycyjnego, jednak wyróżnia go wzięcie pod uwagę działań inwestycyjnych zarówno franczyzobiorcy, jak i franczyzodawcy.
Franczyzodawca często pomaga franczyzobiorcy w tworzeniu biznesplanu tak, aby od początku uwzględnić w tym dokumencie specyfikę sieci oraz uniknąć ewentualnych późniejszych zarzutów o wprowadzenie franczyzobiorcy w błąd.

 

Co powinien zawierać biznesplan? 

 

 1. Wstęp
W zwięzły sposób opisz koncepcję swojego przedsięwzięcia biznesowego. Uzasadnij, dlaczego wybrałeś danego franczyzodawcę. Przedstaw swoje możliwości inwestycyjne, harmonogram ich realizacji oraz oczekiwane rezultaty. Scharakteryzuj również, jakie cele zakładasz w krótkiej i długiej perspektywie.


 2. Informacje o franczyzobiorcy
Przedstaw wszystkie informacje szczególnie istotne pod kątem prowadzenia działalności takie jak:
 • pełna nazwa franczyzobiorcy
 • adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
 • inne dane kontaktowe (numer telefonu, fax, e-mail itp.)
 • REGON
 • NIP oraz status prawny franczyzobiorcy (czy jesteś już przedsiębiorcą, jaką formę prawną ma Twoja działalność, ponadto należy podać numer z ewidencji lub numer KRS)
 • Opisz również krótko historię dotychczasowej działalności biznesowej lub przebieg kariery zawodowej

 

 3. Opis rynku
Przedstaw jakie warunki postawi rynek przed Twoją firmą. Oceń jego wielkość i potencjał. Czy rynek ten jest stabilny, zmienny, czy się rozwija, a może jest tylko sezonowy? Jak przełoży się to na Twoje przychody. Przedstaw konkurencję i jej wpływ na Twoją pozycję. Te informacje są kluczowe, by ocenić potencjał biznesowy planowanego przedsięwzięcia.

 

 4. Lokal
Przedstaw lokal, w którym planujesz otworzyć działalność gastronomiczną. Określ jego rozmiar, wyposażenie, stan techniczny oraz atrakcyjność lokalizacji. Sprecyzuj kwestie własnościowe. Czy lokal jest Twój? Czy jest w trakcie spłacania? Jeżeli tak, to do kiedy i w jakiej wysokości. W przypadku wynajmu określ szczegółowo jego warunki, oraz możliwości i warunki jego przedłużenia. 

 

 5. Personel
Jeżeli posiadasz już zespół – przedstaw go. Opisz kwalifikacje i doświadczenie poszczególnych jego członków. Pokaż również swój pomysł na strukturę zatrudnienia w planowanej firmie.  

 

 6. Plan marketingowy
Zaprezentuj swoją wizję działań promocyjnych Twojego nowego lokalu. Nakreśl wizję współpracy z franczyzodawcą, która pozwoli CI skutecznie zdobyć pierwszych klientów. Określ cele marketingowe i sposób ich osiągnięcia. 

 

 7. Źródła zaopatrzenia
Określ źródło zapotrzebowania w surowce oraz towary. W przypadku franczyz, zazwyczaj to franczyzodawca określa system dostaw do którego się dostosujesz.

 

 8. Informacje finansowe
Przedstaw swoje zasoby kapitałowe, precyzując środki własne oraz pochodzące z kredytów i pożyczek. Wskaż budżet przeznaczony na bieżącą działalność oraz na rezerwy.  W tej części przeanalizuj również przepływy pieniężne na podstawie prognozy sprzedaży oraz przewidywanych kosztów. Wyszczególnij wszystkie możliwe wydatki, by uniknąć nieprzewidzianych strat w przyszłości. 

 

 9. Załączniki
W tej części załącz wszystkie dokumenty, które są istotne dla Twojego biznesplanu. Będą to m.in. kopie umów czy CV pracowników. Dokumenty te potwierdzają i uszczegóławiają informacje zawarte w biznesplanie.

 

 10. Role franczyzodawcy
Spójrz na swój projekt oczami franczyzodawcy. Przeanalizuj jakie możliwości oraz pomoc może przekazać Ci Twój franczyzodawca.

 

 

Jakie są najczęstsze błędy w biznesplanie?

 

Rzetelnie opracowany biznesplan zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia biznesu. Musisz pamiętać, by wystrzec się popularnych błędów, które w wielu przypadkach wynikają z pośpiechu. Do błędów tych zaliczamy:
 • niedokładne zbadanie rynku i brak precyzyjnego określenia przewag konkurencji
 • rozbieżności w kwestii przedstawianych w biznesplanie i faktycznie ponoszonych kosztów
 • brak spójności i konsekwencji w poszczególnych rozdziałach
 • zbyt optymistyczne prognozy finansowe

 

 

Podsumowanie

 

Napisanie biznesplanu nie jest rzeczą łatwą. Nie pisze się go szybko, ponieważ wymaga od Cebie rzetelnej analizy i obserwacji. Wybierając dobrego franczyzodawcę, możesz liczyć na jego pomoc i doświadczenie. Pozwoli Ci to stworzyć biznesplan, który skutecznie zaprowadzi Cię do wymarzonego biznesu.

Powrót do listy